Rintamaveteraani- ja sotainvalidikuntoutus

Kotikuntoutus

Kainuun maakunnan ( palveluseteli ) ja järjestöjen veteraaneille kustantamaa sekä valtiokonttorin sotainvalideille kustantamaa avo- ja kotikuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa kuntoutujan toimintatasoa tai ylläpitää sitä sairauksista ja vammoista huolimatta. Kuntoutustoimenpiteillä pyritään parantamaan kuntoutujan omatoimisuutta ja elämänlaatua.