Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

NDT-fysioterapiaa

Kohderyhmä:

Pitkäaikaista tai vaativaa kuntoutusta tarvitsevat henkilöt, joiden sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia ja rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.


Myöntämisedellytykset, jos henkilö
 • on alle 65-vuotias
 • ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa suoriutumisessa ja osallistumisessa

Jos henkilöllä

 • on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen

Tavoitteet:
 • eri toimenpitein tukea ja parantaa kuntoutujan selviytymistä aktiivisesti (itsenäisesti, avustettuna tai apuvälineiden avulla) jokapäiväiseen elämään ja työhön liittyvissä tilanteissa
 • parantaa elämisen laatua


FYSIOTERAPIA

NDT, Bobath - fysioterapia
 • on erityisosaamisen muoto neurologisen asiakkaan (vauvaiästä aikuisuuteen) kokonaisvaltaisessa yksilöllisessä kuntoutuksessa.
 • NDT-fysioterapeutilla on tietotaito lapsen liikunnallisen kehityksen etenemisestä ja fysioterapianmahdollisuudesta vaikuttaa poikkeavien liikemallien ehkäisemisessä

www.ndt-yhdistys.fi

Kiannon Kuohujen terapia-altaassa

ALLASTERAPIA

Allasterapia on fysioterapiaa, missä käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia. Veden vastus lisää liikkeen rasitusta, nopeuttaa lihasten vahvistumista ja edistää kuntoutumista.

Allasterapia sopii sekä lapsi- että aikuiskuntoutujille ja etenkin sellaisille henkilöille, joilla liikkuminen maalla on haasteellista lihasheikkouden, nivelvaivojen tai kipujen vuoksi.